Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacje ogólne, dane teleadresowe
  Data modyfikacji: 10-09-2019 11:38
 2. Budżet i majątek jednostki
  Data modyfikacji: 13-05-2019 10:39
 3. Majątek
  Data modyfikacji: 13-05-2019 10:38
 4. Sprawozdania finansowe Poradni za rok 2018
  Data modyfikacji: 08-05-2019 18:43
 5. Sprawozdanie finansowe Poradni za rok 2018
  Data utworzenia: 08-05-2019 17:31
 6. Procedura rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  Data modyfikacji: 04-07-2018 11:54
 7. Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
  Data modyfikacji: 29-06-2018 12:05
 8. Procedura przyjmowania dzieci z trudnościami wychowawczymi
  Data modyfikacji: 29-06-2018 11:55
 9. Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii dla dzieci z dysleksją rozwojową
  Data modyfikacji: 29-06-2018 11:44
 10. Wniosek dyrektora szkoły o pogłębioną diagnozę
  Data utworzenia: 29-06-2018 10:58
Wersja XML