Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFBudżet ogółem Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na dzień 31.12.2021 r..pdf

PDFBudżet ogółem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzień 31.12.2020r..pdf

PDFBudżet Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na dzień 31.12.2019 r..pdf

PDFBudżet Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na dzień 31.12.2018 r..pdf

PDFBudżet ogólny Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na dzień 31.12.2017 r.pdf

PDFBudżet Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na dzień 31.12.2016.pdf

PDFBudżet na dzień 31.12.2015 r..pdf

PDFBudżet__na_dzień_31.12.2014_r-1.pdf

Wersja XML