Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja pracy Poradni.

 

1. Poradnia działa w ciągu całego roku kalendarzowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00.

2. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne, nie jest wymagane skierowanie.

3. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym logopedycznej na wniosek rodziców dziecka bądź prawnych opiekunów , a w przypadku ucznia pełnoletniego na jego wniosek.

4. Termin wizyty w poradni ustala się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.

5. W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Poradni przyjmuje w każdy wtorek w godz. 1400 do 1700

Wersja XML