Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Personel

W Poradni zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi oraz lekarz konsultant

Pracownicy pedagogiczni – 13,5 etatu:

Małgorzata Orzeł – Dyrektor Poradni

Ewa Nieroba – psycholog

Iwona Nadaj – psycholog

Alicja Binkowska – psycholog

Karolina Juszkiewicz – psycholog, surdopedagog

Jolanta Świerk – psycholog

Beata Spyra – pedagog

Sławomir Stefański – pedagog

Elżbieta Zalfresso-Jundziłło – pedagog

Anna Winter - pedagog, tyflopedagog

Marta Jastrzębska - pedagog, doradca zawodowy

Magdalena Szuławska-Owczarek – logopeda

Agnieszka Kupczyńska – logopeda

Ilona Bęben - logopeda

Paulina Orman- Nocuń - psycholog

Katarzyna Chrzęstek- fizjoterapeuta

 

Pracownicy administracji i obsługi – 2 ,75 etatu

Grażyna Król – starszy inspektor

Anna Balcerzak - sekretarka
 

Marzena Kędziora – główny księgowy
 

Lekarz konsultant – 2 godziny tygodniowo

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w  Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kłobucku jest Pan Michał Toborek

 

Pracownicy Poradni przyjmują dzieci i młodzież z terenu całego Powiatu, z uwzględnieniem następującego podziału:

Gmina Kłobuck – Iwona Nadaj, Sławomir Stefański

Gmina Krzepice, Gmina Przystajń -  Karolina Juszkiewicz, Anna Winter

Gmina Wręczyca, Gmina Miedźno - Ewa Nieroba, Elżbieta Zalfresso-Jundziłło

Gmina Lipie, Gmina Opatów -  Jolanta Świerk, Marta Jastrzębska 

Gmina Panki, Gmina Popów - Alicja Binkowska, Beata Spyra

 

Logopedzi przyjmują dzieci z terenu całego Powiatu

Wersja XML