Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzaj placówki:

Poradnia jest placówką oświatową.

 

Organy nadzoru:

Kurator Oświaty w Katowicach; Delegatura w Częstochowie – w zakresie nadzoru pedagogicznego; 

Starosta powiatu kłobuckiego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych 

 

Organ prowadzący:

Powiat kłobucki

 

Teren działania:

Obszar powiatu kłobuckiego tj. gmina Kłobuck, Krzepice, Opatów, Lipie, Przystajń, Miedźno, Wręczyca, Panki, Popów

 

Zakres działania:

 

Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia 
i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 
Wersja XML